Przedszkole Publiczne Wesoła Ciuchcia

Kreatywna Kadra

W naszej placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca liczne kursy i szkolenia, a także kadra pomocnicza, która również uczestniczy w zajęciach podnoszących jakość ich pracy oraz całego przedszkola.

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. To właśnie w przedszkolu dzieci mają pierwszy kontakt z rysowaniem, czytaniem i pisaniem. Poprzez zabawę mogą zmotywować się do rozwoju adekwatnego do ich wieku. To w dużej mierze ich zasługą jest poczucie estetyki czy pozytywny stosunek dzieci do zabaw ruchowych i wszelkiej aktywności fizycznej. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nauczycielki oraz kadra pomocnicza otaczają każdego wychowanka opieką.