Rozkład dnia

Plan dnia 3-latków

06:30 – 08:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci w różnych kącikach tematycznych
08:30 – 08:45
Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, zabawy integracyjne
08:45 – 09:00
Ćwiczenia poranne
09:00 – 09:30
Śniadanie
09:30 – 12:30
Zajęcia dydaktyczne, zabawy dowolne, spacery
12:30 – 13:00
Obiad
13:00 – 13:30
Odpoczynek
13:30 – 14:00
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci
14:30 – 15:00
Podwieczorek
15:00 – 15:20
Zajęcia utrwalające treści programowe
15:20 – 17:30
Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu